Kalendarium – 1946

Kalendarium – 1946

Rok 1946 dla Zaporczyków oznaczał nowy rozdział w ich walce przeciwko systemowi komunistycznemu. Od grudnia 1945 roku Hieronim Dekutowski „Zapora”, wraz ze swoimi żołnierzami, podporządkował się pod rozkazy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Pomimo początkowych trudności organizacyjnych na Lubelszczyźnie, które związane było z aresztowaniem pierwszego lubelskiego Inspektora WiN Romana Jeziora „Junga”, od maja 1946 roku „Zapora” został mianowany dowódcą wszystkich oddziałów partyzanckich WiN na Lubelszczyźnie. Zgodnie z rozkazem rozpoczął podporządkowywać sobie oddziały leśne działające na tym terenie. W ten sposób zaczął sie najaktywniejszy rok działań Zgrupowania Oddziałów WiN „Zapory”, które stale się rozrastalo pod względem organizacyjnym.

1943-44 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948-51 | 1952-63