Menu Zamknij

Hieronim Dekutowski „Zapora” był jednym z najsłynniejszych bohaterów antysowieckiej partyzantki, najbardziej poszukiwany przez oddziały NKWD i UB żołnierz Lubelszczyzny. W czasie okupacji niemieckiej przeprowadził 83 akcje bojowe i dywersyjne. Zasłynął jako obrońca mieszkańców Zamojszczyzny przed represjami, później jako dowódca Oddziału Dyspozycyjnego Kedywu AK Lublin. Po wkroczeniu sowietów człowiek, który „trząsł całą Lubelszczyzną”. Ojciec dla swoich żołnierzy, największy wróg komunistów. Aresztowany we wrześniu 1947 roku i zamordowany po brutalnym śledztwie.

Życiorys mjr. Hieronima Dekutowskiego oraz jego żołnierzy to doskonały przykład ukazania działalności wszystkich Żołnierzy Wyklętych, którzy walczyli najpierw przeciwko Niemcom, a później sowietom i systemowi komunistycznemu, a ich jedynym celem była wolna Ojczyzna. Analizując ich biografie można wysnuć wniosek, że była to ciągła praca konspiracyjna, bez chwili wytchnienia. Ponieważ już od samego początku istnienia Polski Lubelskiej podziemie niepodległościowe było zwalczane zbrojnie, atakowane propagandowo i oskarżane o współpracę z okupantem niemieckim. „Zaplute karły reakcji” – tak głosiły plakaty propagandowe, a prawda była inna.

Żołnierze „Zapory” to ludzie, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Nie szczędzili trudu, krwi i życia. Dla Polski przeszli gehennę walki, prześladowań, tortur i więzień
– Józef Gołaś, łącznik zgrupowania.

Marsz Zaporczyków

Opublikowany przez Zaporczycy Piątek, 21 września 2018