Rafał Surdacki (ur. w 1987 roku w Kraśniku) – historyk i dziennikarz, mąż i ojciec 😉

Ukończył studia magisterskie z historii oraz politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jeszcze w okresie studiów zaangażował się w działalność upamiętnienia wspomnień żyjących kombatantów oraz świadków historii. W 2015 roku był współzałożycielem Stowarzyszenia Głos Bohatera, którego głównym celem jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.

Od maja 2016 do czerwca 2021 roku pracował w Defence24 Sp. z o.o. w Warszawie, gdzie zajmował się tematami bezpieczeństwa oraz wojskowości. Od lipca 2021 roku urzędnik w administracji rządowej. 

W 2018 roku ukończył Akademię Historycznego Filmu Dokumentalnego organizowaną przez Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego w Warszawie. Jest laureatem IV i V edycji stypendium im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” ufundowanej przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. W 2022 roku nominowany do finałowej „piątki” (wśród wszystkich 43 zgłoszonych inicjatyw) plebiscytu Przeszłość/Przyszłość w kategorii „Innowacyjne formy edukacji historycznej”.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych opublikowanych w czasopismach oraz portalach internetowych. Twórca biogramów w słownikach biograficznych, m.in. Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956 pod red. Instytutu Pamięci Narodowej oraz Słownik Biograficzny Ziemi Kraśnickiej pod red. Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego. Autor publikacji (broszur edukacyjnych) wydanych przez IPN Lublin pt. Tadeusz Radwański „Kostek”. „Wyklęty” z Annopola (1925-1948), Lublin 2021 oraz Hieronim Dekutowski „Zapora” (1918-1949), Lublin 2022, a także przewodnika turystyczno-historycznego z serii „Śladami Bohaterów”: Szlakami walk oddziału partyzanckiego AK-WiN Hieronima Dekutowskiego „Zapory” 1944-1956, Lublin 2022.

W 2023 roku za działalność popularyzatorską z zakresu historii polskiej konspiracji w czasie II wojny światowej i pierwszych latach powojennych odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

Jako historyk swoje pierwsze szlify badawcze kierował w kierunku dziejów 24. pułku ułanów z Kraśnika. Tematyka kawaleryjska jest bliska jego sercu, ponieważ w tym właśnie pułku służył jego dziadek Piotr – biorąc również udział w wojnie obronnej w 1939 roku.

Obecnie zajmuje się głównie historią Żołnierzy Wyklętych działających na terenie Lubelszczyzny. Jego „konikiem” jest Zgrupowanie Oddziałów AK-DSZ-WiN mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” oraz II Inspektorat Zamojski AK, utworzony w 1947 roku na Zamojszczyźnie.

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE:

PRZEWODNIK TURYSTYCZNO-HISTORYCZNY: