Szymanowski Mieczysław ps. „Wampir”

Szymanowski Mieczysław ps. „Wampir”

Mieczysław Szymanowski urodził się 18 września 1917 roku w Poznaniu w rodzinie Wojciecha i Władysławy. Jego ojciec był powstańcem wielkopolskim, a starszy brat prezesem Polskiego Związku Zachodniego[1]. Tak więc młody Mieczysław od najmłodszych lat zafascynowany był karierą wojskową. W 1935 roku ochotniczo wstąpił do wojska, gdzie otrzymał przydział do kompanii rkm 63. pułku piechoty w Toruniu. W marcu 1936 roku został skierowany do Centralnej Szkoły […]

Czytaj więcej

Bieńko Henryk „Piorun”

Bieńko Henryk „Piorun”

Henryk Bieńko urodził się 1 stycznia 1924 roku w rodzinie Szczepana i Marii – rolników mieszkających na Majdanie Borowskim. Ukończył siedem klas szkoły powszechnej w Chodlu, a następnie rozpoczął pracę na rodzinnym gospodarstwie rolnym. Tam też zastała go wojna i okres okupacji[1]. W 1942 roku ojciec Henryka został zastrzelony przez Niemców w Chodlu. W tym czasie też osiemnastoletni Henryk rozpoczął działalność konspiracyjną w Armii Krajowej. Otrzymał […]

Czytaj więcej

Wójcik Karol „Drut”

Wójcik Karol „Drut”

Karol Wójcik urodził się 23 listopada 1923 roku w Borowie w gminie Chodel. Jego rodzice, Ludwika i Marianna z domu Miller, posiadali własne gospodarstwo rolne. Karol ukończył sześć klas szkoły powszechnej a dalszą naukę przerwał mu wybuch II wojny światowej[1]. Swoją działalność konspiracyjną rozpoczął w 1943 roku składając przysięgę Armii Krajowej. Przyjął pseudonim „Drut” i początkowo przydzielony został do placówki AK w Borowie. W 1944 roku […]

Czytaj więcej

Krężnica Okrągła – 24.05.1944 r.

Krężnica Okrągła – 24.05.1944 r.

Na początku 1944 roku Hieronim Dekutowski „Zapora” został przydzielony na dowódcę oddziału dyspozycyjnego lubelskiego Kedywu. W momencie objęcia przez niego dowództwa oddział złożony był z dziewięciu patroli, które cechowały się dużą samodzielnością i stanowiły odrębne jednostki dywersyjne, przy zachowaniu cech jednostek garnizonowych. Na wiosnę 1944 roku „Zapora” wykorzystując przeobrażenia zachodzące w strukturach Armii Krajowej (m.in. likwidacja Kedywu, przygotowania do planu „Burza”) postanowił zreorganizować podległe mu […]

Czytaj więcej

Kożuchówka – 17.07.1944 r.

Kożuchówka – 17.07.1944 r.

Oddział Partyzancki Hieronima Dekutowskiego „Zapory” operował na rozległym terenie. Obejmował on zachodnie rejony obwodu lubelskiego i południową część inspektoratu rejonowego Puławy. Najczęściej przebywał w okolicach Chodla, Godowa, Bełżyc i Opola Lubelskiego, gdzie wykonywał najwięcej akcji bojowych. Lato 1944 roku zwiastowało Lubelszczyźnie coraz bliższe przybycie na ten teren oddziałów Armii Czerwonej. W związku z tym Komenda Okręgu Armii Krajowej coraz bardziej przygotowywała się do rozpoczęcia planu […]

Czytaj więcej

Adamski Bogumił „Tygrys”

Adamski Bogumił „Tygrys”

Bogumił Adamski urodził się 13 maja 1924 roku w Margoninie koło Chodzieży (woj. poznańskie) w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Jego rodzicami byli Władysław oraz Maria z domu Wachowiak. Do końca 1940 roku mieszkał wraz z rodzicami i rodzeństwem w Chodzieży, gdzie do wybuchu wojny ukończył szkołę powszechną i dwie klasy gimnazjum ogólnokształcącego. W grudniu 1940 roku cała jego rodzina została wysiedlona przez Niemców na tereny Generalnego Gubernatorstwa. Początkowo trafili […]

Czytaj więcej

Figiel Tadeusz „Iskra”

Figiel Tadeusz „Iskra”

Tadeusz Figiel urodził się 1923 roku w Kolonii Borów położonej niedaleko Chodla. Swoją działalność konspiracyjną rozpoczął 1 lutego 1942 roku, kiedy złożył przysięgę ZWZ-AK przed Stanisławem Wnukiem „Opalem”. Pierwszy rok konspiracji trwało szkolenie i zapoznawanie się z bronią. Wykonywaliśmy także następujące zadania: robienie wywiadów, rozpoznawanie ludzi donoszących Niemcom i przygotowywanie się do akcji sabotażowych[1]. Po utworzeniu Kedywu AK Lublin w 1943 roku i powstaniu pierwszych lotnych […]

Czytaj więcej

Ciżmiński Marian „Wydra”

Ciżmiński Marian „Wydra”

Marian Ciżmiński urodził się 19 kwietnia 1908 roku w Chodlu. Ukończył szkołę powszechną, a następnie Technikum Budowlane w Jarosławiu. Po jego ukończeniu został powołany do służby wojskowej, którą odbył w 2. pułku łączności w Jarosławiu.  Po jej zakończeniu podjął pracę w Głównym Inspektoracie Saperów w Warszawie. Po odbyciu ćwiczeń rezerwy został mianowany sierżantem, a podczas wojny 1939 roku w której brał udział w obronie Warszawy […]

Czytaj więcej

Pastuszak Józef „Lalka”

Pastuszak Józef „Lalka”

Józef Pastuszak urodził się 18 marca 1924 roku w Niedrzwicy Dużej, jako syn Piotra i Janiny z domu Borowskiej. Jego ojciec pracował na kolei zaś matka prowadziła gospodarstwo rolne. Konspiracja czasu wojny Przysięgę Armii Krajowej złożył 31 maja 1942 roku przed dowódcą miejscowej placówki Krzysztofem Golińskim „Mirem”. Przyjął pseudonim „Lalka” i został przydzielony do plutonu Szczepana Żelaznego „Żaby”. W tym czasie pracował jako robotnik kolejowy. […]

Czytaj więcej

Ciekot Henryk „Lis”

Ciekot Henryk „Lis”

Henryk Ciekot urodził  się 14 czerwca 1919 roku w Chodlu. Z zawodu był rzeźnikiem i masarzem[1]. Z racji wykonywania swojego zawodu posiadał specjalne uprawnienia wydane przez Niemców do poruszania się najbliższym terenie. W związku z tym po złożeniu przysięgi i przyjęciu pseudonimu „Lis” został łącznikiem miejscowej placówki ze Stanisławem Wnukiem „Opalem”, a później Hieronimem Dekutowskim „Zaporą” i innymi miejscowymi placówkami ZWZ-AK. W lutym 1944 roku pluton […]

Czytaj więcej

Kostrzewski Mieczysław „Gad”

Kostrzewski Mieczysław „Gad”

Mieczysław Kostrzewski urodził się 8 listopada 1922 roku w Łęczycy koło Lublina w rodzinie chłopskiej. W marcu 1939 roku wstąpił do szkolnego batalionu junaków, a w momencie wybuchu II wojny światowej wcielono go do 3. batalionu obrony Grodna. Pod koniec września w czasie walk z sowietami został ranny w nogę i przewieziony do szpitala na Litwie. W marcu 1940 roku postanowił uciec i przedostać się na terytorium Generalnego […]

Czytaj więcej