Ciekot Henryk „Lis”

Ciekot Henryk „Lis”

Henryk Ciekot urodził  się 14 czerwca 1919 roku w Chodlu. Z zawodu był rzeźnikiem i masarzem[1]. Z racji wykonywania swojego zawodu posiadał specjalne uprawnienia wydane przez Niemców do poruszania się najbliższym terenie. W związku z tym po złożeniu przysięgi i przyjęciu pseudonimu „Lis” został łącznikiem miejscowej placówki ze Stanisławem Wnukiem „Opalem”, a później Hieronimem Dekutowskim „Zaporą” i innymi miejscowymi placówkami ZWZ-AK.

W lutym 1944 roku pluton „Opala” przejął spalony w Lublinie Mieczysław Szymanowski „Wampir”. Wówczas do oddziału lotnego przeszedł również Jan Ciekot „Lis”, nazywany również zdrobniale „Liskiem”. Oddział „Wampira”, wchodzący w skład Oddział Dyspozycyjnego Kedywu AK Lublin „Zapory” liczył od 30-40 żołnierzy. Wywodzili się oni głównie z terenów obejmujących północo-zachodnie rejonu obwodu lubelskiego i południowo-zachodnie Pułaskiego. Ireneusz Caban oceniał go jako jeden z najaktywniejszych plutonów pod względem bojowym[2].

Robiliśmy napady na mleczarnie i gminy. Mieliśmy też akcję w lesie pod Krężnicą na jadących z Poniatowej Niemców. Oddział „Zapory” zatrzymał tę kolumnę. To była wielka akcja. Brałem też udział w akcji pod Kożuchówką. […] W lipcu 1944 roku, gdy na rynku w Chodlu stał niemiecki czołg, my z „Wampirem” przybiegliśmy z Bełżyc i zawiesiliśmy polską flagę. To było wyzwolenie Chodla[3].

Po rozwiązaniu oddziałów przez Hieronima Dekutowskiego „Zaporę” w Trzcińcu Jan Ciekot „Lis” obawiając się prześladowań ze strony władz wyjechałem razem z „Wampirem” i jego żoną w Łomżyńskie. Obaj dotarli do miejscowości Kosak pod Łomżą, gdzie obaj rozpoczęli pracę, jak i działalność konspiracyjną w WiN. Jan Ciekot prowadząc sklep był punktem kontaktowym miejscowego podziemia. Zmarł w 1996 roku.


*Biogram powstał na podstawie relacji Jana Henryka Ciekota z 25 listopada 1994 roku opublikowanej w książce Zaporczycy. Relacje. Tom IV, pod red. E. Kurek, Lublin 2011, s. 15-17.

PRZYPISY:
[1] E. Kurek, Zaporczycy w fotografii 1943-1963, Lublin 2009, s. 122.
[2] I. Caban, 8 pułku piechoty Legionów Armii Krajowej. Organizacja i działania bojowe, Warszawa 1994,  s. 135.
[3] Relacja Jana Henryka Ciekota „Lisa”, [w:] Zaporczycy. Relacje. Tom IV, pod red. E. Kurek, Lublin 2011, s. 16.