Awanse „Zaporczyków”

Awanse „Zaporczyków”

W czerwcu 2020 roku Minister Obrony Narodowej awansował o jeden stopień ostatnich żyjących „Zaporczyków”. Awanse otrzymali: Jan Jabłoniec „Fiat”, Przemysław Kocoń „Alembik” oraz Marian Pawełczak „Morwa”.

W dniu 5 czerwca 2020 roku na pułkownika został mianowany Marian Pawełczak „Morwa” – żołnierz Zgrupowania Oddziałów AK-WiN mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, który należał do bezpośredniej ochrony komendanta. Na stopień kapitana awansowano Jana Jałońca „Fiata”, który należał do oddziału Zdzisława Brońskiego „Uskoka”, podporządkowanego od 1946 roku rozkazom „Zapory”. Tego samego dnia w budynku Urzędu Województwa Lubelskiego awans do stopnia kapitana otrzymała również Marianna Krasnodębska „Wiochna” – siostra zmarłego Zaporczyka (z oddziału Antoniego Kopaczewskiego „Lwa”) Maksymiliana Jarosza „Mirskiego”, odznaczona również Medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Uroczystość wręczenia awansów na wyższy stopień oficerski. Od lewej: Marian Pawełczak „Morwa”, Marianna Krasnodębska „Wiochna”, Jan Jabloniec „FIat” | Fot. W. Kondrat

Natomiast 9 czerwca w budynku Urzędu Miasta Opole Lubelskie nominację na majora otrzymał Przemysław Kocoń „Alembik” – żołnierz AK z patrolu Januarego Ruscha „Kordiana” z Oddziału Partyzanckiego Lotnego pod dowództwem Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Awans wręczyli oficerowie Sztabu Wojewódzkiego WP w Lublinie, przy udziale sztandaru 2. Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej im. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Podczas uroczystości „Alembik” został również odznaczony Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego, którego nadania byłem inicjatorem. Jego wręczenia, w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego dokonał Sebastian Trojak, członek Zarządu Województwa.

Przemysław Kocoń „Alembik” podczas uroczystości wręczenia awansu na majora | Fot. Szymon Osieleniec