Zmarł kpt. Jan Jabłoniec „Fiat” – jeden z ostatnich od „Uskoka”

Zmarł kpt. Jan Jabłoniec  „Fiat” – jeden z ostatnich od „Uskoka”

12 stycznia 2021 roku zmarł kapitan Jan Jabłoniec „Fiat” – jeden z ostatnich żołnierzy oddziału Armii Krajowej pod dowództwem Zdzisława Brońskiego „Uskoka”. Do oddziału partyzanckiego należał w czasie okupacji niemieckiej, brał z nim udział w akcji „Burza”. Po wkroczeniu sowietów nie podjął dalszej aktywnej walki, chociaż stale współpracował ze swoim byłym dowódcą. Pełnił funkcję żołnierza placówki WiN, gdzie zajmował się wywiadem i sprawami gospodarczymi.

Jan Jabłoniec urodził się 13 lipca 1927 roku w Ziółkowie w powiecie łęczyńskim. Od 1938 roku mieszkał i pracował w Lublinie z matką u siostry Marii Gulbin, w klasztorze szarytek. W 1939 rozpoczął naukę w kierunku zawodu mechanika samochodowego. Uczył się także pracy w zakładzie tapicerskim, gdzie zajmował się wysyłką poczty. Podczas jednego z wyjazdów natrafił na egzekucję więźniów z Zamku Lubelskiego, która odbywała się przy Al. Zygmuntowskich. W 1944 roku uciekł z Lublina w obawie przed aresztowaniem i wrócił do babci, do rodzinnego Ziółkowa. Tam poprzez komendanta placówki AK Józefa Gąsiora trafił do oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”. W związku z tym, że pracował w warsztacie samochodowym, przyjął pseudonim „Fiat”. Brał udział w walkach z Niemcami, a także sowietami w Czemiernikach, gdzie został ranny. W oddziale „Uskoka” obsługiwał niemiecki LKM.

Oddział „Uskoka” na koncentracji w lasach kozłowieckich. Wśród stojących zaznaczony Jan Jabłoniec „Fiat”

Po rozwiązaniu AK nie brał udziału w działaniach zbrojnych podziemia antykomunistycznego, pełnił natomiast funkcje wywiadowcze – informował „Uskoka” o działaniach komunistów na swoim terenie. W tym czasie pracował w rodzinnych stronach we własnym gospodarstwie rolnym.

Czynnie uczestniczył w życiu kombatanckim, brał udział w wielu uroczystościach. Brał m.in. udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej miejsce śmierci ppor. Jerzego Stefańskiego „Cedura”. Był jednym z ostatnich żyjących żołnierzy kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”. W czerwcu 2020 roku „Fiat” za swoją działalność konspiracyjną z okresu wojny oraz kombatancką w okresie późniejszym decyzją Ministra Obrony Narodowej został awansowany na stopień kapitana w stanie spoczynku.

Jan Jabłoniec „Fiat” zmarł 12 stycznia 2021 roku w wieku 93 lat. Jego pogrzeb odbędzie się o godz. 13 we wtorek (19 stycznia br.) w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie (ul. Bazylianówka 85 – Ponikwoda). Następnie uroczystość na cmentarzu przy Unickiej.