Ostatnia droga „Juniora”

Ostatnia droga „Juniora”

11 października 2018 roku na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie pochowano Piotra Zwolaka „Juniora” – jednego z ostatnich żołnierzy Zgrupowania Oddziałów mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”.

Piotr Zwolak urodził się 15 czerwca 1928 roku w Janowie Lubelskim. Działalność konspiracyjną rozpoczął w placówce AK w miejscowości Obrówka k. Janowa, podległej oddziałowi NOW-AK Franciszka Przysiężniaka „Ojca Jana”. Przyjął pseudonim „Junior”. Po wkroczeniu na teren Lubelszczyzny wojsk sowieckich ukrywał się w Chrzanowie leżącym w powiecie janowskim. W 1946 roku wstąpił do oddziałów WiN mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Przydzielono go na stanowisko amunicyjnego rkm w oddziale Michała Szeremieckiego „Misia”. Ujawnił się w 1947 roku. Następnie ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, a później został nauczycielem w jednej z lubelskich szkół podstawowych, gdzie pracował do emerytury. Jest autorem wspomnień My z oddziałów „Zapory”… wydanych w 1999 roku.

>>> Biogram Piotra Zwolaka „Juniora” <<<

Fot. Waldemar Podsiadły