Zmarł ostatni żołnierz plutonu „Kordiana” ze zgrupowania partyzanckiego AK „Zapory”

Zmarł ostatni żołnierz plutonu „Kordiana” ze zgrupowania partyzanckiego AK „Zapory”

14 października 2023 roku w wieku 98 lat zmarł major w stanie spoczynku Przemysław Kocoń „Alembik”. Był żołnierzem Armii Krajowej, należącym do zgrupowania partyzanckiego AK pod dowództwem Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Przemysław Kocoń był jednym z ostatnich żyjących członków tego zgrupowania.

Przemysław Kocoń „Alembik” rozpoczął działalność konspiracyjną w 1943 roku w Opolu Lubelskim. Jesienią 1943 roku dołączył do oddziału dywersyjnego lubelskiego Kedywu pod dowództwem cichociemnego por. Jana Poznańskiego „Ewy”. Przez cały okres konspiracji należał do patrolu dywersyjnego Januarego Ruscha „Kordiana”, który na początku 1944 roku wszedł w struktury lotnego oddziału partyzanckiego pod dowództwem cichociemnego por. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”.

Kocoń wziął udział w większości akcji zbrojnych patrolu „Kordiana”, w tym w największych potyczkach Zaporczyków z okupantem niemieckim, tj. pod Krężnicą Okrągłą i Kożuchówką.

Po wkroczeniu sowietów jesienią 1944 roku aresztowany przez NKWD. Uciekł z konwoju i ukrywał się. Wiosną 1945 r. dołączył ponownie do oddziału partyzanckiego „Zapory”, który w ramach Delegatury Sił Zbrojnych prowadził walkę z reżimem komunistycznym. Ujawnił się podczas amnestii 1945 roku. Pomimo tego, że zaprzestał działalności konspiracyjnej w maju 1946 roku został aresztowany. Przez kilka tygodni przetrzymywany w areszcie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Puławach. Po zwolnieniu z aresztu zamieszkał w Opolu Lubelskim, gdzie żył do śmierci 14 października 2023 r.

>> Zobacz: Biogram Przemysława Koconia „Alembika” <<<

Pogrzeb majora Przemysława Koconia odbędzie się 18 października 2023 roku o godzinie 11:30 w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opolu Lubelskim.