Opoka Bronisław „Olap”

Opoka Bronisław „Olap”

Bronisław Opoka urodził się 28 stycznia 1917 roku w Chmielniku w powiecie kraśnickim (woj. lubelskie). Był synem Franciszka i Józefy z domu Walkiewicz, którzy prowadzili własne gospodarstwo rolne w rodzinnej miejscowości. Bronisław ukończył sześcioletnią szkołę powszechną, a następnie pomagał przy uprawie roli. W 1937 roku rozpoczął pracę jako pomocnik montera sanitarnego w firmie budowlanej z Kraśnika. W marcu 1939 roku powołano go do wojska i […]

Czytaj więcej

Kuropatwa Jan „Murzyn”

Kuropatwa Jan „Murzyn”

Jan Kuropatwa urodził się 5 grudnia 1920 roku w Wólce Łubkowskiej (gm. Karczmiska, pow. puławski) w rodzinie Jana i Franciszki z domu Górniak. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął pracę na rodzinnym gospodarstwie. Po wybuchu wojny, jak większość młodych chłopców z jego pokolenia, rozpoczął działalność konspiracyjną w placówce ZWZ-AK. Przyjął pseudonim „Murzyn”. Później należał do oddziału partyzanckiego dowodzonego przez Aleksandra Sochalskiego „Ducha”. Oddział ten został założony […]

Czytaj więcej

Krężnica Okrągła – 24.05.1944 r.

Krężnica Okrągła – 24.05.1944 r.

Na początku 1944 roku Hieronim Dekutowski „Zapora” został przydzielony na dowódcę oddziału dyspozycyjnego lubelskiego Kedywu. W momencie objęcia przez niego dowództwa oddział złożony był z dziewięciu patroli, które cechowały się dużą samodzielnością i stanowiły odrębne jednostki dywersyjne, przy zachowaniu cech jednostek garnizonowych. Na wiosnę 1944 roku „Zapora” wykorzystując przeobrażenia zachodzące w strukturach Armii Krajowej (m.in. likwidacja Kedywu, przygotowania do planu „Burza”) postanowił zreorganizować podległe mu […]

Czytaj więcej

Kożuchówka – 17.07.1944 r.

Kożuchówka – 17.07.1944 r.

Oddział Partyzancki Hieronima Dekutowskiego „Zapory” operował na rozległym terenie. Obejmował on zachodnie rejony obwodu lubelskiego i południową część inspektoratu rejonowego Puławy. Najczęściej przebywał w okolicach Chodla, Godowa, Bełżyc i Opola Lubelskiego, gdzie wykonywał najwięcej akcji bojowych. Lato 1944 roku zwiastowało Lubelszczyźnie coraz bliższe przybycie na ten teren oddziałów Armii Czerwonej. W związku z tym Komenda Okręgu Armii Krajowej coraz bardziej przygotowywała się do rozpoczęcia planu […]

Czytaj więcej

Klocek Marian „George”

Klocek Marian „George”

Marian Klocek pochodził z Opola Lubelskiego. Niewiele jest wiadomo o jego młodości i kiedy rozpoczął działalność konspiracyjną. Ireneusz Caban twierdzi, że Marian Klocek „George” należał do patrolu Aleksandra Sochalskiego „Ducha”. Sam patrol został utworzony w lecie 1943 roku z żołnierzy wchodzących poprzednio w składy drużyn dywersyjnych Władysława Ośki „Zemsty” oraz Januarego Ruscha „Kordiana”. We wrześniu 1943 roku wszedł w skład oddziału dyspozycyjnego Kedywu AK inspektoratu rejonowego […]

Czytaj więcej

Pelak Tadeusz „Junak”

Pelak Tadeusz „Junak”

Tadeusz Pelak urodził się 1 października 1922 roku w Wilkołazie w powiecie Janów Lubelski. Był synem Władysława i Agaty z domu Rachwał. Ukończył siedem klas szkoły powszechnej, a dalszą edukację przerwał wybuch II wojny światowej. Prace konspiracyjną rozpoczął w 1941 roku w ramach Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej na terenie wsi Łubki w powiecie puławskim. Złożył przysięgę oraz przyjął pseudonim „Junak”, którym posługiwał […]

Czytaj więcej

Pawełczak Marian „Morwa”

Pawełczak Marian „Morwa”

Marian Pawełczak urodził się 13 maja 1923 roku w Stasinie koło Lublina, jako najstarszy syn Henryka i Julianny z domu Pokora. Miał trzech braci: Jerzego (1925 r.), Janusza (1926 r.) oraz Eugeniusza (1932 r.)[1]. W 1925 roku rodzina Pawełczaków przeprowadziła się z Stasina do Popkowic w gminie Urzędów, gdzie otworzyli sklep oraz prowadzili 5 ha gospodarstwo rolne. Marian w tym czasie uczęszczał do kraśnickiego gimnazjum. […]

Czytaj więcej

Frankiewicz Kazimierz „Muszka”

Frankiewicz Kazimierz „Muszka”

Kazimierz Frankiewicz urodził się 12 lutego 1922 roku w Bzowie w powiecie Świecie w województwie bydgoskim. Był synem przedwojennego policjanta Aleksandra i Tekli z domu Dolna. Trzy lata po narodzinach przeprowadził się z rodziną do Kościerzyna w województwie pomorskim, gdzie ukończył 6 klas szkoły powszechnej oraz trzy klasy gimnazjum ogólnokształcącego[1]. Po wybuchu wojny został wraz z rodziną (bez ojca) wysiedlony do Generalnej Guberni w okolice Siedlec, […]

Czytaj więcej

Błaszczak Władysław „Żbik”

Błaszczak Władysław „Żbik”

Władysław Błaszczak urodził się 21 sierpnia 1921 roku w Palikijach w gminie Wojciechów, położonej w województwie lubelskim. W 1936 roku ukończył szkołę powszechną i ze względu na brak warunków finansowych nie podjął dalszej nauki. Pozostał na gospodarstwie rodzinnym i zajął się rolnictwem[1]. 4 maja 1940 roku został aresztowany przez niemiecką żandarmerię w czasie przeprowadzonej pacyfikacji wsi Palikije, a następnie osadzony w więzieniu na lubelskim zamku. […]

Czytaj więcej