Przewodnik historyczno-turystyczny z serii „Śladami Bohaterów” przedstawiający trasę „Szlakami walk oddziału partyzanckiego AK–WiN Hieronima Dekutowskiego „Zapory” w latach 1943–1956”.