Michota Bronisław „Świerk”

Michota Bronisław „Świerk”

Bronisław Michota urodził się 28 stycznia 1912 roku w Dzierzkowice Wola. Tam ukończył szkołę powszechną i pracował na rodzinnym gospodarstwie.

W czasie okupacji niemieckiej pełnił funkcję zastępcy komendanta placówki Armii Krajowej w Dzierzkowicach. Posługiwał się pseudonimem „Pery”. Po wkroczeniu sowietów nie zaprzestał działalności konspiracyjnej. Posiadał bliskie kontakty z żołnierzami zgrupowania DSZ-WiN Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, w szczególności z grupą Benedykta Surdackiego „Cygana”. W tym okresie posługiwał się pseudonimem „Świerk”.

Michota został zastrzelony przez grupę operacyjną Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 28 czerwca 1946 roku. Tego dnia wraz z Józefem Oblewskim „Wrzosem” rozklejał ulotki propagandowe w Dzierzkowicach. Obaj zostali zauważeni przez funkcjonariuszy UB i ostrzelani. Ich ciała zostały zabrane przez kolegów.

Pomnik w Dzierzkowicach Woli | Fot. R. Surdacki

Bronisław Michota posiadał w swoim gospodarstwie magazyn broni przeznaczonej dla placówki WiN w Dzierzkowicach. Służby bezpieczeństwa próbowały go odkryć przez kilkanaście lat. Udało im się to zrobić dopiero 9 lipca 1965 roku. W stodole ukryte zostały 2 rkm, pistolet maszynowy, kbk, pistolet oraz 6 granatów i bardzo duża ilość amunicji.[1]


Biogram powstał na podstawie:

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej BU 0187/20/6, Kwestionariusz osobowy Bronisława Michota, Lublin, 10.07.1981 r., k. 98.

[1] AIPN BU 0187/82/2, Charakterystyka nr 84 nielegalnej organizacji Wolność i Niepodległość Obwód Kraśnik, Lublin, 02.1984 r., k. 168-169.