Broszura edukacyjna przedstawiająca losy mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” – słynnego cichociemnego, legendarnego dowódcy antykomunistycznej partyzantki na Lubelszczyźnie.