Grela Bolesław „Boa”

Grela Bolesław „Boa”

Bolesław Grela urodził się 1 listopada 1921 roku w Guciowie w gminie Zwierzyniec. Był synem Józefa i Marii z domu Kowalczuk. Ukończył szkołę powszechną oraz 4 klasy gimnazjum. Następnie rozpoczął pracę na rodzinnym gospodarstwie rolnym.

Grela w czasie okupacji niemieckiej należał do miejscowej placówki Armii Krajowej. W czasie składania przysięgi obrał sobie pseudonim „Boa”. Jako młody konspirator nie uczestniczył w akcjach partyzanckich oraz dywersyjnych. Po wyzwoleniu, z powodu obawy przed aresztowaniem, w lipcu 1945 roku wyjechał do Poznania, gdzie ukrywał się pod przybranym nazwiskiem Zbigniew Kutrzeba. Został aresztowany przez UB za działalność konspiracyjną 9 sierpnia 1945 roku. Po kilku miesiącach aresztu, w listopadzie 1945 roku udało mu się uciec w czasie konwoju z jednego aresztu do drugiego. „Boa” ucieczki dokonał praktycznie na kilka dni przed wyznaczonym terminem rozprawy.

Jako poszukiwany powrócił w rodzinne strony, gdzie się ukrywał. Do oddziału Tadeusza Skraińskiego „Jadzinka” wstąpił pod koniec w 1946 roku. Oddział ten operował wówczas głównie w powiecie zamojskim oraz biłgorajskim. W jego rodzinnych zabudowaniach dość często dochodziło do spotkań pomiędzy Hieronimem Dekutowskim „Zaporą”, Marianem Pilarskim „Jarem”, a „Jadzinkiem”.

„Boa” przebywał w partyzantce do amnestii z 1947 roku. Ujawnił się 2 kwietnia 1947 roku przed komisją weryfikacyjną w WUBP w Lublinie. Tam otrzymał zaświadczenie o ujawnieniu nr 72222. Bolesław Grela pomimo ujawnienia jeszcze kilkukrotnie był zatrzymywany przez UB/MO i wzywany na świadka w sprawie różnych powiązań z oddziałami konspiracyjnymi na terenie Zamojszczyzny. Przesłuchiwano go m.in. w związku z oddziałem Piotra Smagały „Sroki”, jak i II Inspektoratem Zamojskim AK.


Biogram stworzony na podstawie:
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Lu 08/218, Oświadczenie z ujawnienia Bolesława Greli ps. Boa nr 72222,2.04.1947 r., Lublin , k. 7.