Bielecki Stanisław „Kania”

Bielecki Stanisław „Kania”

Stanisław Bielecki urodził się 22 kwietnia 1921 roku w Kierzu położonym w powiecie bełżyckim. Był synem rolników – Antoniego i Władysławy. Ukończył pięć klas szkoły powszechnej.

Dnia 20 listopada 1944 roku został powołany do Wojska Polskiego, z którego zdezerterował 22 czerwca 1945 roku. Powrócił do rodzinnej miejscowości, gdzie ukrywał się przed władzami. Wstąpił do oddziału „Zapory”, służył  w plutonie Stanisława Wnuka „Opala”. Posługiwał się pseudonimem „Kania”. Ujawnił się 15 października 1945 roku przed Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie.

Po ujawnieniu powrócił do Borowa, gdzie prowadził własne gospodarstwo rolne. Tam nadal współpracował z partyzantami dając im schronienie. Po raz drugi ujawnił się 21 kwietnia 1947 roku.


Biogram powstał na podstawie:
AIPN BU 0187/20/2, Kwestionariusz osobowy Stanisława Bieleckiego, 16.01.1979, Lublin, k. 34.